Aktualności


07.01.2018

Wiadomość

W związku z licznymi prośbami klubowiczów i gości o przedłużenie konkursu

Poczet królów Golf Park Mikołów.
Ogłaszam konkurs pn. „Poczet królów Golf Park Mikołów”.Na rok 2018 

Czy wiesz, jaką masz koronę? Sprawdź się …

Zapraszam wszystkich klubowiczów i gości do gry i zdobywania koron.

Na czym polega zabawa?
Gra odbywa się na polu golfowym Golf Park Mikołów na 9 dołkach lub 2 razy 9 dołków. Wynik zapisuję się w tabeli, według wzoru jak w załączniku.
Są trzy rodzaje tabel dla graczy HCP , zielono kartowców, juniorów.
Przykładowo: gracz zagrał na polu wynik 51 punktów ( 9 dołków ). To oznacza, iż z tym wynikiem staje się królem w srebrnej koronie.
W grze nie bierze się pod uwagę HCP gracza, nie ma sędziów. Gracz wysyła wynik na golfparkmikolow@gmail.com podając imię nazwisko oraz ilość zagranych dołków ( 9 lub 18) i liczbę zdobytych punktów (można podać tylko imię, pseudonim lub inicjały klub golfowy itp). Nie trzeba przesyłać karty wyników.

W golfie każdy gra z własnym sobą, ze swoimi słabościami, a przede wszystkim przebywa na świeżym powietrzu, podziwiając piękne krajobrazy mikołowskiego pola golfowego.

Wejście na pole golfowe w Mikołowie według cennika

Krótki regulamin:
1. Piłki można poprawiać i oczyścić z nieczystości na odległość jednego kija nie bliżej dołka, bez kary.

 

2. Uderzenie w linie elektroenergetyczne przechodzące nad dołkami powtarzamy bez kary.

3. Od małych drzewk odsuwamy piłke na długość kija bez kary.

W załącznikach tabele punktowe

przysyłajcie swoje wyniki

życzę dobrej zabawy

Grzegorz M.

Poczet Królów Golf Park Mikołów HCP
Poczet Królów Golf Park Mikołów HCP
07.05.2018

Wiadomość

Poczet Królów Golf Park Mikołów Juniorzy powyżej 10 lat
Poczet Królów Golf Park Mikołów Juniorzy powyżej 10 lat
07.05.2018

Wiadomość

Poczet Królów Golf Park Mikołów Juniorzy do lat 10
Poczet Królów Golf Park Mikołów Juniorzy do lat 10
07.05.2018

Wiadomość

Poczet królów Golf Park Mikołów zielona karta
Poczet królów Golf Park Mikołów zielona karta
07.05.2018

Wiadomość

07.01.2018

Wiadomość