Historia 2016


Rozpoczynamy budowę pola golfowego na codzień prezesi firm, dyrektorzy, kierownicy, doktorzy, przebrani w ubrania robocze przystępują do budowy POLA GOLFOWEGO.