HISTORIA POLA GOLFOWEGO MIKOŁÓW


---KLIKNIJ OBRAZEK---            otwarcie pola golfowego w Mikołowie przecięcie wstęgi
---KLIKNIJ OBRAZEK--- otwarcie pola golfowego w Mikołowie przecięcie wstęgi

Rok 2016 Otwarcie pola golfowego w mikołowie pierwszej części ( driving range i dołek nr 1 Par 5)

Budowniczowie Golf Park Mikołów
Budowniczowie Golf Park Mikołów

ROK 2016 Ruszają pierwsze prace przy budowie pola golfowego

Pomiary geodezyjne
Pomiary geodezyjne

ROK 2015 GRUDZIEŃ ruszyły pierwsze prace:
- wytyczono i zniwelowano driving range : Ewa i Bogdan Uliasz
- zebrano warstwę humusu z pow. Parkingów i driving range: Stanisław Karamuz
- osadzono szamba i ułożono rury kanalizacji: Krzysztof Szymik
- zaorano łąkę driving range: Bogdan Uliasz
- utwardzono teren parkingów

Debata Mikołów
Debata Mikołów

ROK 2015 Odbyła się debata p.t. Wpływ inwestycji w infrastrukturę związaną z uprawianiem golfa.(Więcej informacji Kliknij zdjęcie)

Wizualizacja drivingu
Wizualizacja drivingu

ROK 2015. Golf Park Mikołów przystępuje do Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny. Gmina Mikołów podpisuje ze Związkiem Stowarzyszeń umowę o 30 letnim użyczeniu całości terenów i obiektów, na których ta instytucja od lat funkcjonuje.
W konsekwencji podpisane zostaje porozumienie pomiędzy Związkiem Stowarzyszeń, a Stowarzyszeniem Golf Park Mikołów o wspólnym realizowaniu inwestycji :
Budowa kolekcji siedliskowych z elementami rozdzielającymi kolekcje w postaci pola golfowego i ścieżkami edukacyjno-rekreacyjnymi. Powstaje na bazie wcześniejszych koncepcji ostateczna wersja projektu pola golfowego wykonana przez Bogdana Uliasza (proj.pola ) i równolegle projekt kolekcji siedliskowych zaprojektowany przez arch. Krajobrazu Martę Hirsz (proj.kol.siedl ). Golf Park Mikołów zleca wykonanie projektu zabudowań driving range pracowni HIKO