Słownik pojęć golfowych


Słownik pojęć golfowych
Słownik pojęć golfowych

SŁOWNIK POJĘĆ GOLFOWYCH

 

Przedstawiamy niektóre pojęcia golfowe używane na polach golfowych. Warto wspomnieć, iż wszystkie te pojęcia używane są na całym świecie w branży golfowej.

 

 

 

 

 

Albatros - jest to wynik o trzy uderzenia mniej na danym dołku aniżeli par. Możliwy jest wyłącznie na par 5.

Approach - jest to drugie uderzenie na par 4 i trzecie na par 5, czyli uderzenie, które ma zapewnić GIR.

Backspin - bardzo silna rotacja wsteczna, po której piłka cofa się po upadku na green.

Backswing - kolejna po takeaway faza swingu golfowego, polegająca na doprowadzeniu kija maksymalnie w prawo-w górę (dla praworęcznych).

Birdie - jest to wynik o jedno uderzenie mniej na danym dołku aniżeli par.

Bogey - jest to wynik o jedno uderzenie więcej niż par.

Break - poziom nachylenia greenu przed dołkiem.

Bunkier - jest to przeszkoda na drodze do dołka i oznacza dół wypełniony piaskiem o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Bunkry dzielą się na bunkry fairwayowe (przy fairwayu) i bunkry w okolicach greenu.

Carry - dystans który uderzona piłka pokonuje w powietrzu, zanim upadnie na ziemię.

Chip (chipping) - krótkie uderzenie w odległości do 10 metrów od greenu, po którym piłka toczy sie dłużej niż leci. Wykonywane może być wszystkimi wedgami i ironami, a nawet hybrydą czy woodem.

Condor - wynik o 4 uderzenia mniej na danym dołku aniżeli par. Możliwy jest wyłącznie na par 5 jako hole-in-one. W historii golfa zdarzył się tylko 4 razy.

Dead Zone, Red Zone - strefa do 100 metrów od dołka. Doskonałe opanowanie uderzeń z tej strefy (1 uderzenie i 1 putt) zapewnia niski handicap gry.

Długa gra - gra w odległości ponad 100 metrów od dołka. W jej skład nie wchodzi tzw. tee-shot, gdyż jest on ułatwiony położeniem piłki na tee i wyborem miejsca. Długą grę gra się na ogół woodami i ironami.

Draw - jest to uderzenie po którym piłka startuje lekko w prawo i leci łukiem z prawej do lewej (dla praworęcznych), spadając w linii prostej w stosunku do startu. Piłka toczy się też trochę dalej niż normalnie.

Driver - jest to najdłuższy i najtrudniejszy kij golfowy, będący w istocie woodem 1. Pozwala na uderzenia nawet ponad 300 metrów w przypadku zawodowców. 

Eagle - jest to wynik o dwa uderzenia mniej na danym dołku aniżeli par.

Fade - jest to uderzenie po którym piłka startuje lekko w lewo i leci łukiem z lewej do prawej (dla praworęcznych), spadając w linii prostej w stosunku do startu. Piłka toczy się też trochę bliżej niż normalnie.

Fairway hit - uderzenie z tee (na ogół driverem lub woodem) po którym piłka ląduje na fairwayu.
Fat shot - złe uderzenie piłki, w którym łopatka kija uderza ziemię 1-3 cm przed piłką. Powoduje to bardzo krótki lot piłki.

Fringe - jest to część greenu, o szerokości ok. 50 cm na jego skraju. Trawa jest tam trochę wyższa aniżeli na greenie.
Na ogół z fringu używa się już puttera.

Green - jest to miejsce na którym kończy się dany dołek. Na greenie znajduje się pin czyli flaga oznaczająca położenie dołka.

Handicap - poziom gry w golfa, oznaczający ilość uderzeń dodatkowych, które dany gracz musi wykonać aby przejść 18 dołkowe pole ponad 72 standardowe uderzenia.
Najniższym jest handicap 0, oznaczający umiejętności gracza, które pozwalają mu zagrać 72 uderzenia na 18 dołkowym polu.
Handicap 18 oznacza, że dany gracz potrzebuje średnio 18 uderzeń więcej by przejść 18 dołkowe, standardowe pole.

Handicap Golf - metoda doskonalenia gry w golfa, pozwalająca systematycznie obniżać swój handicap gry i osiągać coraz lepsze wyniki na polu.

Hole in one - jest to sytuacja gdy jednym uderzeniem z tee boxu wbijamy piłkę do dołka.
Możliwe jest to praktycznie wyłącznie na par 3 z uwagi na odległość i jest niezmiernie rzadkie.

Hook - jest to złe uderzenie, po którym piłka leci po łuku od prawej do lewej lub od prostej do lewej (dla praworęcznych),
od zamierzonego kierunku.

Hole - oznacza dołek do którego ma trafić piłka. Ma on średnicę 10,8 cm. Znajduje się na greenie.

Hybryda - jest to kij golfowy będący połączeniem ironu i wooda. Umożliwia łatwiejsze uderzenie na większa odległość aniżeli odpowiadający mu iron. Pomaga także wybijać piłkę z roughu.

Iron - nazwa kijów golfowych od irona 9 do irona 3. Obecnie irony 3 i 4 zastępowane są hybrydami.

Irony maja lofty od 41 do 23 stopni.

Krótka gra - oznacza uderzenia w odległości do 100 metrów od dołka. Potocznie rozumie się przez nią nawet dystans ok. 40 metrów od dołka. W skład krótkiej gry wchodzi pitching, chipping, gra z bunkrów i putting.

Lagging - jest to określenie długich puttów. Generalnie na odległość ponad 30 stóp od dołka.
Celem laggingu jest umieszczenie piłki jak najbliżej dołka.

Lay up - jest to celowa rezygnacja z uderzenia na green (lub drugie uderzenia na par 5), spowodowane przeszkodą wodną
lub inną. Inaczej mówiąc jest to bezpieczne uderzenie, umożliwiające atak na green z kolejnego.

Lie - jest to położenie piłki na ziemi. Może być łatwe gdy piłka leży na fairwayu lub trudne gdy piłka leży w roughie lub pod kątem.

Loft - kąt nachylenia łopatki kija. Występują lofty od 65 (lob wedge) do 48 (pitching wedge) w wedgach, od 41 (iron 9)
do 26 (iron 5), od 20 do 13 (woody). Driver ma loft od 10,5 do 8,5.
Loft zapewnia wzbicie się piłki w powietrze po uderzeniu. Im większy loft tym piłka leci wyżej ale i krócej.

OB - out-of-bonds czyli wybicie piłki poza granice pola golfowego oznaczone białymi słupkami.
OB karane jest jednym dodatkowym uderzeniem i koniecznością powtórnego uderzenia z tego samego miejsca, z którego uderzyło się piłkę na OB.

Par - jest to ilość uderzeń jaka wymagana jest standardowo na danym dołku.
Np. dołek par 5 oznacza, że należy wbić piłkę do dołka 5 uderzeniami. Na każdym standardowym polu golfowym jest 4 par 5, 10 par 4, 4 par 3 co łącznie daje 72 uderzenia.

Pin - jest to flaga oznaczająca położenie dołka na greenie.

Pop-up - nieprawidłowe uderzenie driverem lub woodami, po którym piłka leci bardzo wysoko do góry ale krótko.
Na ogół jest efektem nieprawidłowego przesunięcia ciężaru ciała przy uderzeniu.

Pull - jest to złe uderzenie, po którym piłka leci po linii prostej w lewo (dla praworęcznych), od zamierzonego kierunku.
Wynika albo z nieprawidłowego setupu albo z nieprawidłowego swingu.

Push - jest to złe uderzenie, po którym piłka leci w prawo (dla praworęcznych), od zamierzonego kierunku po linii prostej.
Wynika albo z nieprawidłowego setupu albo z nieprawidłowego swingu.

Putt (putting) - uderzenie na greenie specjalnym kijem zwanym putter. Putt może też być wykonany zza greenu.
Puttowana piłka nie wznosi się w powietrze, a jedynie toczy się po trawie.

Putter - specjalny kij służący do uderzeń piłki na greenie, czyli do puttowania. Po uderzeniu putterem piłka nie wznosi się
w powietrze, lecz toczy się po greenie.

Pitch (pitching) - krótkie uderzenie z odległości od 10 do 100 metrów od greenu, po którym piłka toczy się krócej niż leci. Wykonywane jest wszystkimi rodzajami wedgy.

Roll ratio - proporcja toczenia się piłki w stosunku do jej lotu. Jest różna dla różnych kijów i różnych rodzajów uderzeń.

Rough - gęsta trawa poza fairwayem

Scratch player - gracz z handicapem 0.

Scrambling - to umiejętność zdobycia wyniku par lub lepiej pomimo, że nie wykonaliśmy GIR. Oznacza umiejętność drugiego uderzenia na par 3, trzeciego na par 4 i czwartego na par 5, na tyle dobrze aby, w kolejnym uderzeniu, przy pomocy jednego putta wbić piłkę do dołka.

Shank - złe uderzenie częścią wewnętrzną łopatki kija, które powoduje niekontrolowany skręt piłki w prawo
(dla praworęcznych).

Sidespin - boczna rotacja piłki. Powoduje ona skręcanie piłki w płaszczyźnie poziomej.
Czasem jest to efekt pożądany, przy celowym uderzeniu, a czasem efekt nieprawidłowego swingu.
Boczna rotacja pozwala na uderzenia typu draw, fade oraz slajs i hook.

Single number handicap - handicap od 1 do 9.

Shaft - nazwa rączki kija golfowego, czyli tej części która zaczyna się za jego główką.

Slajs (slice) - jest to złe uderzenie, po którym piłka leci po łuku od lewej do prawej lub od prostej do prawej
(dla praworęcznych), od zamierzonego kierunku.

Slope - jest to parametr określający poziom trudności danego pola. Służy do wyliczania handicapu po grze na danym polu.

Spot distance - taki dystans od dołka na którym mamy najlepiej wypracowane dane uderzenie danym kijem. Np. 80m wedgem 52. Dobry gracz powinien mieć opracowanych 2-3 spot distances.

Stableford - system gry w golfa, w którym przyznaje się punkty w zależności od posiadanego handicapu i osiągniętego na dołku wyniku. Pozwala on zminimalizować straty osiągnięte na 1-2 dołkach przy bardzo dobrej grze na pozostałych.

Swing golfowy - techniczny ruch kija typu wedge, iron lub wood wykonywany aby uderzyć piłkę.
Dobry, powtarzalny swing jest podstawą precyzyjnych uderzeń w/w kijami.

Takeaway - pierwsza faza swingu golfowego, polegająca na odprowadzeniu kija od piłki całym ciałem (ręce, barki, tors).

Tee - mały drewniany lub plastikowy kołeczek, na którym stawia się piłkę uderzając ją z tee boxu.

Tee box - miejsce od którego rozpoczyna się grę na danym dołku.

Tee-shot - pierwsze uderzenie na danym dołku. Na ogół jest to uderzenie driverem (z wyjątkiem par 3) ale może być wykonane każdym kijem.

Thin shot - złe uderzenie podobne to uderzenia "top". Kij uderza bardziej w piłkę niż pod piłkę.
Efektem jest niekontrolowany daleki lot piłki.

Up&down - oznacza jedno uderzenie na green i jeden putt do dołka. Każdy scrambling jest up&downem, ale nie odwrotnie. Można zrobić up&down np. z 5 uderzenia na par 4 i zrobić double bogey.

Wedge - nazwa kijów posiadających loft od 65 do 48. Łącznie istnieje kilka wedgy - 65, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48.
Wood - nazwa kijów golfowych obejmująca wood7, wood5 i wood3. Posiadają one loft od 24 do 13.

Gra się nimi na większe odległości aniżeli ironami - od 170 do 240 metrów.

 

oprac.Justyna Grzegorz M.