Skip to content Skip to footer

Historia pola

Gmina Mikołów pozyskała nieodpłatnie od Skarbu Państwa teren o pow. 56 ha pod warunkiem zrealizowania tam celu publicznego pod nazwą „Kolekcje siedliskowe Śląskiego Ogrodu Botanicznego”. Wywiązanie się z tego zobowiązania nie było możliwe z powodu braku środków gminnych na utrzymanie kolejnego, olbrzymiego terenu.
W efekcie analiz podjęta została decyzja, aby pozyskać inwestorów, którzy na tym gminnym terenie potrafiliby ponosić koszty jego utrzymania, proponując w zamian możliwość uruchomienia – w przestrzeniach pomiędzy kolekcjami roślinnymi – aktywności wspierającej cel podstawowy.
W 2008 r. do Gminy Mikołów zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia GOLF PARK MIKOŁÓW, którzy zadeklarowali, w zamian za nieodpłatne użytkowanie terenu, stworzenie publicznego pola golfowego.
Akceptując przedłożony biznes plan i pozytywną opinię Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Burmistrz Mikołowa podjął decyzję o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Golf Park Mikołów.
W oparciu o projekt pola wykonany przez pierwszego prezydenta stowarzyszenia Bogdana Uliasza oraz projekt budynków towarzyszących (również wykonany nieodpłatnie przez pracownię HIKO), w lutym 2016 r. ruszyła ta ambitna inwestycja. Bazując wyłącznie na składkach wpisowych od osób fizycznych (pasjonatów golfa, ich przyjaciół oraz społeczników) dokonano rzeczy niezwykłej – CIĘŻKĄ, FIZYCZNĄ PRACĄ SPOŁECZNĄ wybudowano budynek klubowy i driving range (strzelnicę).
Uroczyste otwarcie miało miejsce 4 czerwca 2016 r.
Z marszu przystąpiono do budowy pierwszych 9-ciu dołków, by w roku 2017 uruchomić pierwszą część pola. Po kolejnym roku zakończono budowę drugiej 9-tki i w roku 2018  Stowarzyszenie Golf Park Mikołów zakończyło sukcesem ambitny plan stworzenia mistrzowskiego publicznego pola golfowego.
Jest to jedyna wielomilionowa inwestycja w Polsce, zrealizowana w tak krótkim okresie, BEZ ŻADNYCH DOTACJI, w oparciu o społeczną pracę pasjonatów sportu oraz ich przyjaciół.