Skip to content Skip to footer

MATCH PLAY 2023

 

Wzorem lat ubiegłych proponujemy całosezonowe rozgrywki w formacie Match Play. Zatem ogłaszamy zapisy do dwóch turniejów:

 • Otwarte Golfowe Mistrzostwa Golf Park Mikołów Match Play Single 2023
 • Otwarte Mistrzostwa Match Play Par o Puchar Golf Park Mikołów 2023      Zapisów do rozgrywek można dokonać do 15.05.2023 r.:

W dniu 16.05.2023 r. odbędzie  się losowanie grup do obu turniejów, a rozgrywki ruszają od 17.05.2023.

Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Match Play 2023 oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł od osoby (Match Play Single) oraz 100 zł od osoby (Match Play Par). Gracze nie mający opłaconego członkostwa w Golf Park Mikołów ponoszą dodatkowo opłaty greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie (50%) za każdą rundę Match Play (w każdy dzień tygodnia i niezależnie od liczby rozegranych dołków).

Na zwycięzców czekają puchary, a także wartościowe upominki w postaci voucherów na sprzęt golfowy.

Szczegóły w Regulaminach opublikowanych poniżej.

Zapraszamy!

 

Regulamin

Otwartych Golfowych Mistrzostw Golf Park Mikołów

Match Play Single 2023

 

 1. Uprawnieni do udziału w Otwartych Golfowych Mistrzostwach Golf Park Mikołów Match Play 2023 są golfiści-amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej PZG na dzień 29.04.2023 r.
 2. Rozgrywki prowadzone są na polu Golf Park Mikołów.
 3. W rozgrywkach bierze udział maksymalnie 128 zawodników. Zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z pozycją zajmowaną w bazie handikapowej PZG na dzień 15.05.2022 r., o godz. 17.00. i podzieleni na grupy 4 osobowe gdy liczba zgłoszeń będzie równa lub mniejsza od 48 grających.
 4. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Match Play 2023 oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł.Gracze nie mający opłaconego członkostwa w  Golf Park Mikołów ponoszą dodatkowo opłaty green fee za grę na polu w promocyjnej cenie (50%) za każdą rundę Match Play (w każdy dzień tygodnia i niezależnie od liczby rozegranych dołków).
 5. Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie partnerom numeru telefonu i adresu e-mail. Zapisów do rozgrywek można dokonać osobiście w recepcji klubu do 15.05.2023 r.:
 1. W dniu 16.05.2023 r. odbędzie się losowanie grup. Sposób jego przeprowadzenia zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie e-mailowo. Rozstawienie do koszyków nastąpi wg aktualnych HCP.
 2. Rozgrywki zostaną zorganizowane w systemie łączonym
 • grupowym, gra każdy z każdym
 • pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy a przegrywający odpada.
 1. Rozgrywki odbywają się systemem Match Play (na wygrane dołki) netto z uwzględnieniem połowy różnicy HCP gry, zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową. Maksymalny HCP dokładny obowiązujący w turnieju to 36. Zawodnicy z wyższym HCP grają z HCP 36,0.
 2. Podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych w fazie grupowej są aktualne na dzień 15.05.2023 r. godz.17.00 HCP dokładne zawodników, zgodnie z bazą handikapową PZG. W fazie pucharowej obowiązuje HCP z dnia meczu. Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje zawodnik o wyższym HCP wylicza się biorąc połowę różnicy handicapów gry na polu GPM i ewentualnie zaokrąglając wynik do wyższej liczby całkowitej, zgodnie z poniższym przykładem:

Zawodnik A: HCP dokładny PZG = 18.4; HCP gry = 18

Zawodnik B: HCP dokładny PZG = 29,8; HCP gry = 31

Ilość dodatkowych uderzeń = 0,5 x (31-18) = 0,5 x 13 = 6,5 a po zaokrągleniu wynosi 7.

Zawodnik B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 7 najtrudniejszych dołkach pola GPM wg indeksu Stroke Index, (https://pzgolf.pl/system-hcp/tabele-uderzen-hcp-na-poszczegolnych-polach).

 1. Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty. Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który wygra większą ilość spośród 18 dołków. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeśli przewaga jednego zawodnika jest większa niż ilość dołków pozostała jeszcze do rozegrania, np.:

 

Zawodnik A po 15 rozegranych dołkach prowadzi 4 dołkami (4 up), gdy do rozegrania pozostało jeszcze tylko 3 dołki, mecz został więc rozstrzygnięty i zakończony na dołku # 15, a wynik meczu wynosi 4 & 3 dla Zawodnika A.

 

 1. Jeśli po rozegraniu 18 dołków wynik jest remisowy, zawodnicy kontynuują grę kolejno od dołka #1, który automatycznie staje się dołkiem #19, aż do rozstrzygnięcia meczu w systemie „sudden death”. Zawodnik o wyższym HCP uzyskuje od dołka #19 kolejną, dodatkową ilość uderzeń na dołkach, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 9. W przypadku rozstrzygnięcia meczu np. na dołku # 20 wynik meczu zapisuje się 20-th hole (na 20-tym dołku) dla zawodnika który zwyciężył.
 2. Zawodnicy powinni skontaktować się ze sobą i ustalić datę meczu odpowiadającą obydwu zawodnikom (telefony i adresy e-mail są dostępne w Klubie). Obydwaj zawodnicy są jednakowo odpowiedzialni za rozegranie meczu przed ostatecznym terminem dla danej rundy rozgrywek podanym w drabince turniejowej.
 3. Punktacja rundy grupowej (jeśli taka się odbędzie):
  1. Za wygranie meczu na maksymalnie 18 dołkach gracz otrzymuje 1 pkt duży oraz tyle punktów małych pomocniczych ile wynosiła jego przewaga. Np. jeśli wygrana będzie 3&2, to gracz wygrany otrzymuje +1 duży punkt i +3 małe punkty, a gracz przegrany -1 duży punkt i -3 małe punkty. Maksymalna ilość małych punktów w jednym meczu to 5 punktów, tzn. jeśli gracz wygra 7&6 to i tak wygrany otrzyma +1 pkt duży i +5 punktów małych, a przegrany odpowiednio -1 pkt duży i -5 punktów małych.
  2. Jeżeli wygrana nastąpi na dołku powyżej 18. zwycięzca otrzymuje 1 pkt duży i “0” punktów małych, a przegrany -1 pkt duży i “0” punktów małych.

Na końcu sporządzamy tabelę sumaryczną wszystkich wyników, a o kolejności miejsc w grupie decydują:

 1. wyższa suma dużych punktów
 2. wyższa suma małych punktów
 3. lepszy wynik z najlepszym spośród reszty zawodników w grupie
 4. lepszy wynik z drugim najlepszym spośród reszty zawodników w grupie
 5. niższy HCP
 6. losowanie

Do fazy pucharowej przechodzi po 2-ch najlepszych z każdej grupy, oraz odpowiednia liczba zawodników z trzecich miejsc z najlepszymi wynikami, aby osiągnąć liczbę graczy właściwą dla rozgrywek pucharowych (wielokrotność liczby 2).

W rundzie grupowej w przypadku nierozegrania meczu w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:

 1. jeżeli jeden z zawodników poddaje mecz, to zawodnik wyrażający chęć gry dostaje +1 pkt duży i +5 punktów małych, a przegrany -1 pkt duży i -5 punktów małych. Warunkiem otrzymania tych punktów jest zgłoszenie do Komitetu organizacyjnego zamiaru poddania meczu najpóźniej 10 dni przed końcem rundy grupowej (przez zawodnika poddającego mecz), lub prośba o wyznaczenie terminu urzędowego zgłoszona do Komitetu organizacyjnego najpóźniej 21 dni przed terminem końca fazy grupowej.
 2. jeżeli żaden z zawodników nie wyraził chęci gry, obydwaj zawodnicy dostają punkty ujemne –1 pkt duży i –5 punktów małych

W przypadku nierozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:

 1. jeden z zawodników wyraził chęć rozegrania meczu, a drugi nie lub nie był w stanie dostosować się do zaproponowanych terminów meczu – do dalszej rundy poprzez walkover (w/o) przechodzi zawodnik, który był zainteresowany rozegraniem meczu.
 2. żaden z zawodników nie zgłosił chęci wyznaczenia terminu rozegrania meczu lub nie byli w stanie go rozegrać z obustronnej winy – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
 3. Terminy zakończenia kolejnych rund rozgrywek są nieprzekraczalne i nie będą przedłużane.
 4. Zawodnicy niezainteresowani udziałem w rozgrywkach proszeni są o poddawanie meczów, aby nie utrudniać udziału zawodnikom biorącym czynny udział w rozgrywkach.
 5. Zawodnicy zaznaczają na swojej karcie wyniki na poszczególnych dołkach: wygrany dołek przez zawodnika A – wpisujemy „1” dla A oraz „0” dla B. W przypadku dołka zremisowanego wpisujemy „A/S” (czyli All Square) przy obu zawodnikach. Na końcu rundy porównujemy wyniki i uzgodniony wynik przekazujemy SMS-em do Komitetu turniejowego.
 6. Dla uczestników rozgrywek przewidziane są następujące nagrody (przy min. 40 uczestnikach):
 • Zwycięzca finału rozgrywek otrzyma tytuł Golfowego Mistrza Golf Park Mikołów Match Play 2023, puchar oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 800 zł.
 • Drugi uczestnik finału otrzyma tytuł Golfowego Wicemistrza Golf Park Mikołów Match Play 2023 puchar za 2-gie miejsce oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 600 zł.
 • Zwycięzca małego finału (mecz o 3. miejsce) otrzyma tytuł Golfowego Drugiego Wicemistrza Golf Park Mikołów Match Play 2023, puchar za 3-cie miejsce oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 400 zł.
 • Drugi uczestnik małego finału otrzyma dyplom oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 200 zł.
 • Zawodniczka z najlepszym wynikiem otrzyma puchar.
 • Wszyscy przegrani z ćwierćfinału otrzymają dyplomy oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 100 zł.
 1. Opłata rejestracyjna 150 zł., zostanie przeznaczona na nagrody oraz na wsparcie treningów dla Juniorów. Opłata rejestracyjna winna być uiszczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
 2. Komitet ma prawo wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie do dnia ogłoszenia składu grup eliminacyjnych.
 3. Sporne sytuacje odnoszące się do reguł rozstrzyga Sędzia Główny Jacek Lempa tel.: 691 911 668
 4. Wszelkie pozostałe kwestie sporne rozstrzyga Komitet Organizacyjny: Marek Jelonek, Krzysztof Łukowicz.
 5. Wyniki meczu zgłaszamy (połączenie telefoniczne/SMS) w dniu zakończenia meczu do Marka Jelonka na nr tel.: 514 719 578.

Komitet Turnieju

Regulamin Match Play Pary

o Puchar  Golf Park Mikołów 2023

 

 

 1. Organizatorem turnieju jest Golf Park Mikołów. Turniej będzie rozgrywany przez cały sezon 2023.
 2. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy golfiści amatorzy posiadający aktualny handicap PZG lub innej federacji golfowej (w przypadku innej federacji konieczne jest potwierdzenie aktualność handicapu).
 3. Zapisy będą przyjmowane w recepcji klubu:

do 15.05.2023.

 1. Wpisowe do turnieju wynosi 100 zł od osoby dla członków Golf Park Mikołów. Pozostałe osoby zobowiązane są do opłacenia wpisowego 100 zł od osoby plus green fee przed każdą rundą w promocyjnej cenie. Opłata wpisowa jest jednorazowa i upoważnia do rozegrania wszystkich rund, do których pary się zakwalifikują.
 2. Wszystkie rundy turniejowe muszą być rozegrane na polu GPM. Mecze rozgrywane są na 18 dołkach. Każdy mecz musi być rozstrzygnięty. W razie remisu po 18 dołkach należy kontynuować mecz aż do momentu wygrania kolejnego dołka przez którąkolwiek z par.
 3. Mecz zaczyna się na dołku nr 1, lecz za zgodą obu par można zacząć grę od dołka 10. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, że może zmienić się kolejność otrzymywania i dawania przez zawodników uderzeń handicapowych (co jest uzależnione od SI dołków).
 4. Formatem gry jest greensome. Obaj zawodnicy wybijają uderzenia z tee. Następnie wybierają lepszą ich zdaniem piłkę i kontynuują grę wykonując uderzenia naprzemiennie. Naprzemienność wykonywania uderzeń obowiązuje już od momentu wybrania piłki do dalszej gry po uderzeniach z tee. Jeśli np.: zawodnicy wybiorą do dalszej gry piłkę zawodnika A, to kolejne uderzenie tą piłką wykonuje jego partner, zawodnik B. Czyli od momentu wyboru piłki po tee shocie gra prowadzona jest w formacie foursome. Zasady gry foursome opisane są w Regule 22.
 5. Mecze odbywają się z 1/2 różnicy uśrednionego handicapu gry pary. Ułamki zaokrągla się do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematyki. Połówki zaokrągla się w górę. Jednocześnie maksymalną liczbą uderzeń, które może otrzymać jedna para od drugiej jest 18. Kolejność przy obliczaniu ile uderzeń handicapowych otrzymuje jedna drużyna od drugiej jest następująca: najpierw na podstawie HCP WHS wyznaczamy HCP gry każdego gracza. Następnie HCP gry obu graczy sumujemy i dzielimy przez 2 otrzymując średni HCP gry pary.

Przykład: W dniu rozgrywania meczu zawodniczka A ma handicap WHS = 33,7. Grając z czerwonych tee otrzymuje ona handicap gry 37 (wartość z tabeli). Jej partner z drużyny, zawodnik B w dniu meczowym ma handicap WHS = 9,4. Grając z żółtych tee otrzymuje on handicap gry 8 (wartość z tabeli). Wyliczamy średni HCP gry pary AB: (37 + 8) / 2 = 22,5. Następnie wyliczamy średni HCP gry pary CD. HCP WHS zawodnika C = 24,1. Grając z żółtych tee otrzymuje on HCP gry = 25. HCP WHS zawodnika D = 12,2. Grając z żółtych tee otrzymuje on HCP gry = 11. Średni HCP gry pary CD wynosi (25 + 11) / 2 = 18. Różnica HCP gry obu par wynosi 22,5 – 18 = 4,5. Obliczamy 1/2 z tej różnicy, czyli ½ x 4,5 = 2,5. Otrzymaną wartość zaokrąglamy do liczby całkowitej do góry, którą w tym przypadku jest liczba 3. Jest to ilość uderzeń handicapowych, które drużyna AB (słabsza) otrzyma od drużyny CD. Czyli na dołkach o stroke indeksie 1, 2 i 3 dryżyna  AB może zagrać o jedno uderzenie więcej od swoich przeciwników CD aby dołek był zremisowany.

 1. Wartość swojego aktualnego HCP WHS każdy gracz może sprawdzić po zalogowaniu się na stronę PZG w zakładce „Zawodnicy” http://pzgolf.pl/zawodnicy/. Odpowiadającą handicapowi WHS wartość handicapu gry na polu Golf Park Mikołów można sprawdzić w tabeli uderzeń handicapowych na stronie PZG w zakładce „System HCP/Tabele uderzeń HCP https://pzgolf.pl/system-hcp/tabele-uderzen-hcp-na-poszczegolnych-polach/. Wartości stroke index (SI) dołków, na których zawodnicy oddają/dają sobie uderzenia można sprawdzić na score karcie lub w domku klubowym. W razie jakichkolwiek problemów z wyliczeniami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Komitetem Turnieju (Marek Jelonek, Krzysztof Łukowicz).
 2. W dniu 16.05.2023 r. na stronie https://golfparkmikolow.pl zostaną opublikowane grupy w jakich drużyny będą rozgrywać swoje mecze w fazie eliminacji. Grupy będą składać się z 4 do 6 par. W każdej grupie drużyny grają mecze każdy z każdym. Ilość grup i liczba drużyn w każdej grupie eliminacyjnej zostanie ustalona po zakończeniu zapisów. Z każdej z grup awansują 4 pary. 
 3. Zawodnicy (przeciwnicy) sami umawiają się na mecze. Kolejność rozgrywania meczów w obrębie grupy jest dowolna. Wszystkie mecze w grupie muszą być rozegrane w określonym przedziale czasowym. Limit dni na jedną rundę (czyli rozegranie wszystkich meczów w grupie) zależy od ilości uczestników i będzie podany później.
 4. Organizator ma prawo ustanowić terminy poszczególnych rund rywalizacji. Jeśli któryś z par nie mogą ustalić terminu meczu, wyznaczana jest para (w drodze losowania) przez Komitet Turnieju i ta wylosowana para wyznacza termin ostateczny. Brak porozumienia skutkuje walkowerem dla pary niedostosowującej się
 5. Wynik każdego meczu musi być zgłoszony (połączenie telefoniczne/SMS na nr 514 719 578) niezwłocznie po zakończeniu rundy. Niezgłoszenie wyniku w wyznaczonym czasie może być powodem dyskwalifikacji obu zawodników.
 6. Obowiązek zgłoszenia wyniku spoczywa na zwycięzcy meczu.
 7. W razie remisu w grupach eliminacyjnych i semi-finałowych o kolejności miejsc zapewniających awans do dalszej części rozgrywek zadecydują:
 • wynik bezpośrednich meczów,
 • dogrywka metodą „sudden death” jeśli porównanie wyników meczów bezpośrednich nie daje rozstrzygnięcia
 1. Wszelkie sporne sytuacje dotyczące reguł rozstrzyga Sędzia Główny turnieju Jacek Lempa, tel.: 691 911 668.
 2. Nagrody:

Dla uczestników rozgrywek przewidziane są następujące nagrody (przy min. 40 uczestnikach):

 1. Zwycięzcy finału rozgrywek otrzymają tytuł Golfowego Mistrza Par Golf Park Mikołów Match Play 2023, puchary oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 400 zł/osobę.
 2. Drudzy uczestnicy finału otrzymają tytuł Golfowego I Wicemistrza Par Golf Park Mikołów Match Play 2023, puchary  za 2-gie miejsce oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 300 zł/osobę.
 3. Zwycięzcy małego finału (mecz o 3-cie miejsce) otrzymają tytuł Golfowego II Wicemistrza Par Golf Park Mikołów Match Play 2023, puchar za 3-cie miejsce oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 200 zł/osobę.
 4. Drudzy uczestnicy małego finału otrzymają dyplomy oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 100 zł/osobę.
 5. Wszyscy przegrani z ćwierćfinału (8 osób) otrzymają dyplomy oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 50 zł.
 1. Opłata rejestracyjna 200 zł/pary (dla graczy spoza Klubu dodatkowo GF promocyjne od osoby), zostanie przeznaczona na nagrody oraz na wsparcie treningów dla Juniorów.
 2. Opłatę turniejową należy uiścić przed pierwszym meczem w recepcji Klubu.
 3. Mecze rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz The Unitetd States Golf Associaton jak również zgodnie z Regułami Lokalnymi pola.
 4. Komitet Turnieju (Marek Jelonek, Krzysztof Łukowicz) ma prawo wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie do dnia poprzedzającego ogłoszenie składu grup eliminacyjnych.

Komitet Turnieju